สินค้า      
 
  ต้นไม้ให้เช่าครบวงจร
  เขียวสดจากสวนทุกครั้ง
  สินค้า
 
  ต้นไม้ประดับภายในสำนักงาน ทุกชนิดและทุกขนาด (ทั้งขนาดตั้งโต๊ะและตั้งพื้น)
ต้นกล้วยไม้ (กระเช้า, กระถาง)
พรรณไม้ประดับดูดสารพิษ
ไม้ต้นประดับใบ
ต้นไม้มงคล
อโกลนีมา
กระถางสวมต้นไม้เพื่อความสวยงาม เช่น กระถางเซรามิค, กระถางดินเผา,
กระถางปูน, กระถางสแตนเลส, ตะกร้าหวาย, ตะกร้าผิวหวาย, ตะกร้ากก
สินค้าให้เช่าและจำหน่าย
บริการให้เช่า
ต้นไม้ประดับตกแต่ง
ภายในอาคาร, สำนักงาน
ชนิดของต้นไม้
ที่ให้บริการ
ต้นไม้ตั้งโต๊ะ
กระถางชนิดต่างๆ
ต้นไม้ช่วยลดมลพิษและแก้โรคแพ้ตึก